Wie ik ben

“Uitstekend stuk, goede analyse, heldere argumentatie.”
“Onder de indruk, goed verwoord.”
“Stof tot nadenken voor al wie bij het Nederlandstalige fantastische genre betrokken is.”

Ik ben Deborah van Duin, geboren in 1969 en inwoner van Groningen NL. Al van jongs af aan heb ik een voorkeur voor verhalen met een fantasiecomponent. Maar dat die meer kunnen zijn dan enkel een verblijf in een fascinerende wereld, heb ik de eerste vijftig jaar van mijn leven niet geweten. Niemand vertelt je zoiets. Pas toen ik me, min of meer toevallig, verdiepte in het oeuvre van genreschrijver Jack Schlimazlnik, begonnen er kwartjes bij me te vallen. Speculatieve kortverhalen kunnen intens actueel en relevant zijn, alleen werkt het vaak anders dan je op de middelbare school met Nederlands hebt geleerd. De kenmerken van het genre bieden namelijk mogelijkheden die ander proza (bijvoorbeeld de literaire roman) niet heeft.

Sindsdien keer ik elk speculatief kortverhaal dat ik lees binnenstebuiten. Mijn werkwijze is er een van zorgvuldig lezen. Als ik het gevoel heb dat er naast het oppervlakteverhaal meer aan de hand is, zoek ik onbekende woorden en namen op, herlees ik het verhaal meermaals en geef ik mezelf de tijd om erover na te denken. Ook probeer ik achtergrondinformatie over het verhaal te vinden, bijvoorbeeld de eerste publicatiedatum of de wedstrijdcontext waarbinnen het geschreven werd. Ik kijk of ik relevante uitspraken van de auteur vind, bijvoorbeeld op de social media of in interviews. Ik maak notities op een geordende (hoewel tamelijk onleesbare) manier.

Of deze werkwijze overall recht doet aan verhalen die allereerst bedoeld zijn om van te genieten, zal de tijd moeten leren. In elk geval brengt de werkwijze genre-eigen technieken aan het licht die speculatieve fictie het respect kunnen geven dat ze verdient. Met mijn artikelen hoop ik een bijdrage te leveren aan de emancipatie van het speculatieve genre. Nadrukkelijk niet om nieuwe normen in het leven te roepen, maar om te laten zien dat speculatieve kortverhalen en romans voor heel veel mensen op heel veel verschillende manieren waardevol kunnen zijn.

Tijdens mijn studie Engelse taal- en letterkunde aan de Rijksuniversiteit Groningen heb ik me zo snel mogelijk gespecialiseerd in Oud- en Middelengels. Niettemin ben ik enigszins vertrouwd met het literatuurwetenschappelijk denken. Als beleidsadviseur bij de gemeente Groningen ben ik gewend om hoofdlijnen uit te werken zonder de (uitvoerings)details uit het oog te verliezen. Ik ben tekstanalytisch ingesteld. Verder ben ik iemand die vernieuwing verwelkomt. De tijden veranderen snel en dan moet je niet gaan zitten wachten. Daarom post ik veel artikelen heet van de naald op mijn website of op Hebban. Mijn artikelen hoeven me geen status op te leveren. Ik wil effect sorteren.

 

Laatst bijgewerkt, behoudens tekstuele correcties: 2 februari 2024