Positiepapieren

Landschap met gebouw en vervallen elementen

Hoe verhoudt speculatieve fictie zich tot literair proza of poëzie daar waar het gaat om ‘relevantie’? Kan het even complex zijn en evenzeer uitnodigen tot nadenken over mens, samenleving en wereld? Wat mij betreft is het antwoord op die laatste vraag een volmondig ‘ja’. Alleen wordt het altijd langs de lat van die andere twee genres gelegd. Ik wil ons genre positioneren vanuit de invalshoek die wij zélf hebben als lezers en schrijvers van speculatieve fictie. Anders gezegd: ik wil meer (zelf)respect in de tent. In onderstaande ‘positiepapieren’ kun je er meer over lezen.

Positiepapier (1) (november 2022): Welke instrumenten zetten literair proza, poëzie en speculatieve fictie in om relevantie over te brengen? Ik pas dit toe op drie recente kortverhalen. Lees het hier.

Positiepapier (2) (december 2022): Hier probeer ik een analysekader voor speculatieve fictie te geven dat recht doet aan de soms prachtige verhalen die de Nederlandstalige genrewereld heeft voortgebracht. Lees het hier.

Jack Schlimazlnik (artikelen over)

In de periode 2021-22 heb ik verschillende artikelen gepubliceerd over Jack Schlimazlnik (1970-2020), schrijver van Nederlandstalige speculatieve fictie wiens oeuvre ik zeer intrigerend vind. Het gaat om de volgende artikelen:

Schrijven als een schot in het duister. Op zoek naar Jack Schlimazlnik
Een zoektocht naar de diepere lagen in het oeuvre en wat Schlimazlnik met de ca. 70 kortverhalen en die ene roman te zeggen had. Lees hier het artikel.

Het woud dat runen ritst. Over Jack Schlimazlniks ‘Het lied van de pijn’
Dit artikel zoomt in op ‘Het lied van de pijn’ (2016), een verhaal dat laat zien hoe diep mensen beschadigd kunnen worden door vooroordelen. Ook aan bod komen ‘De knipoog van de meermin’ en ‘Tijd en ruimte’ (beide 2015). Lees hier het artikel.

Samenkomen in de dans. Wortels, tradities en vernieuwingen in de verhalen van Jack Schlimazlnik
In dit artikel, gepubliceerd op Fantasize, illustreer ik deze thema’s aan de hand van verschillende kortverhalen, in het bijzonder ‘Dansend door de nacht’ (2018). Lees hier het artikel.

‘Denk ik.’ Jack Schlimazlnik over beeldvorming en realiteit
Als we ons beeld van de realiteit niet meer baseren op feiten maar op emoties en aannames, verliezen we als samenleving en als mens onnoemlijk veel. In dit artikel laat ik zien hoe dit thema is uitwerkt in ‘Algorhythm ‘n’ blues’ (kortverhaal), ‘Beeldcultuur’ (gedicht) en Mi Sueño (roman). Lees hier het artikel.

Losgeslagen, ongebonden, onvoorwaardelijk. De verbeeldingsliteratuur van Jack Schlimazlnik
Dit uitgebreide artikel uit mei 2021, gepubliceerd op Fantasize, beschouw ik inmiddels een beetje als een jeugdzonde. Aan de hand van verhalen, blogs en recensies van Schlimazlniks hand ga ik in op de ‘bovenkant’ van de verhalen en het proza, en op de carrière van de schrijver. Verschillende uitspraken en aannames in dit artikel zijn achterhaald. Je kunt het artikel hier lezen.

De afbeelding bij dit bericht is een vrije bewerking van The real thing (© Schlimazlnik 2003)