Positiepapieren

Landschap met gebouw en vervallen elementen

Hoe verhoudt speculatieve fictie zich tot literair proza of poëzie daar waar het gaat om ‘relevantie’? Kan het even complex zijn en evenzeer uitnodigen tot nadenken over mens, samenleving en wereld? Wat mij betreft is het antwoord op die laatste vraag een volmondig ‘ja’. Alleen wordt het altijd langs de lat van die andere twee genres gelegd. Ik wil ons genre positioneren vanuit de invalshoek die wij zélf hebben als lezers en schrijvers van speculatieve fictie. Anders gezegd: ik wil meer (zelf)respect in de tent. In onderstaande ‘positiepapieren’ kun je er meer over lezen.

Positiepapier (1) (november 2022): Welke instrumenten zetten literair proza, poëzie en speculatieve fictie in om relevantie over te brengen? Ik pas dit toe op drie recente kortverhalen. Lees het hier.

Positiepapier (2) (december 2022): Hier probeer ik een analysekader voor speculatieve fictie te geven dat recht doet aan de soms prachtige verhalen die de Nederlandstalige genrewereld heeft voortgebracht. Lees het hier.