Positiepapier (1)

Abstracte afbeelding met trappen, pilaren en een gevoel van diepte.

Hoe verhoudt speculatieve fictie zich tot literair proza of poëzie daar waar het gaat om ‘relevantie’? Kan het even complex zijn en evenzeer uitnodigen tot nadenken over mens, samenleving en wereld? In dit ‘positiepapier’ wil ik laten zien dat het antwoord op de tweede vraag ‘ja’ is. Speculatieve fictie wordt vaak gezien als iets wat niet voldoet aan de criteria van literair proza en dus ook geen relevantie kan hebben. Ik wil onszelf positioneren vanuit de invalshoek die wij zélf hebben als lezers en schrijvers van speculatieve fictie, vanuit wat ons beweegt om het te verkiezen boven literair proza of poëzie. Anders gezegd: ik wil wat meer zelfrespect in de tent. Alleen zo kunnen we onze positie binnen het letterenlandschap verstevigen.

Lees hier verder.