Kroniek van de Galeria

Home

PDF-versie

Dit is de Chronicon Galeriae voor de jaren 833 tot en met 854.

D.CCC.xxxiii. In dit jaar bezweek Anlaf aan een helse ziekte die in Galeria vele levens kostte. Hij werd opgevolgd door Aethelwulf, over wie Cuthred zei:

Breedgeschouderd, verslinder van vijanden,
Galleria’s tarweschenker, oorlogensmid.

Bij de kroningsfestiviteiten ging de krachtcentrale van Lyne door kortsluiting in vlammen op.

D.CCC.xxxiv. In dit jaar verwerkten de Galeria 3,4 miljoen ton aan polymeren. Het vertrouwen van de bevolking in economie en regering was hoog.

D.CCC.xxxv. In dit jaar overwon Melo, leider van de Sicambri, de Gepiden. Hij schonk tracking-data van de Gepiden aan Drinno, leider van de Marsaci, wiens peetvader hij was. De gift leidde tot een ernstig diplomatiek conflict tussen de Sicambri en de Texuandri. Een voorstel door de Commissie voor Internationaal Recht van de VN om data-dumps als oorlogsmisdaad aan te merken werd verworpen.

D.CCC.xxxvi. In dit jaar stierf Dorothy Viglione uit Kingston, Jamaica, de oudste mens op aarde, op 154-jarige leeftijd. Gevraagd naar het geheim van haar hoge leeftijd zei zij ooit: ‘Veel fruit eten, je gewrichten al voor je geboorte laten vervangen, en vaak lachen.’

D.CCC.xxxvii. In dit jaar kreeg Bassam Wheloc de Nobelprijs voor biologie voor het kweken van de rups van de geschakeerde wasmot, waarmee 98% van de plastic soup en 73% van de smartphone-gletsjer was opgeruimd. In zijn Nobel-lezing in Stockholm zei hij:

Schoon zijn de wegen der natuur, kleine kruipers
de weegschaal waarop de toekomst van de mensheid rust.

D.CCC.xxxviii. In dit jaar werd Cuthred strateeg. Over Cuthred wordt gezegd:

Raadsspreker, zijn woorden als honing,
onvermoeibare strijder voor Galeria’s belangen

In dit jaar viel Halfdan met een grote Deense macht aan en legde alle vliegvelden en containerterminals plat. Beornhelm, de Nationaal Eoldorman Veiligheid, trok ten strijde tegen Halfdan en een bloedbad voltrok zich waarin servers van zowel de City als Roskilde crashten als graanhalmen in augustus. CEO Feologild van het Midlands University Hospital betaalde losgeld en werd gespaard, maar in het land braken hongersnoden en epidemieën uit die hun weerga niet kenden.

D.CCC.xxxix. In dit jaar opende de eerste kliniek voor het verwijderen van de opponeerbare duim zijn deuren in Sao Paulo, Brazilië. In dit jaar vroeg Universal Water patent aan op een techniek voor het plaatsen van cookies in kraanwater.

D.CCC.xl. In dit jaar bereikte de reality-show The Prophet wereldwijd een recordaantal belevers, hoewel de klassiek Griekse uitdossing van het algoritme voor de vijfde keer op een rij een Razzie won.

D.CCC.xli. In dit jaar verrichtte Cuthred wonderen.

Op het slagveld der servers, nooit-slapende algoritmen,
waar hackers getrackt werden, nipt uit hun moeder,
hun data als vaandels glinsterend in de morgenzon,
als troms en carnyces hun kunnen verradend,
gesmoord in hun jeugd, verscheurd, ontzield
in stadse stegen of verlaten velden –
daar vocht de donkerhoofdige op het gedoemde veld
voor de triomferende Galeria. De geslepen strateeg
van Aethelwulf de oorlogssmid, Galeria’s graangever,
liet slechts kraaien achter, hun snavels purper
als de ondergaande zon, Galeria’s beschermer.

D.CCC.xlii. In dit jaar schaften de drie grootste social mediakanalen likes af omdat algoritmen met behulp van tracking-data betere prestaties leverden. In steden over de hele aarde vonden Likes Farewell Parties plaats, waarbij grote groepen mensen elkaar omhelsden en vrienden werden. In dit jaar bestormde de veiligheidsdienst van Pavia tientallen servers in wat de social media een politieke zuivering noemde.

D.CCC.xliii. In dit jaar maakte de enkel-heupcoördinatie van voetballer Xu Sisam een transfer van Atlético Madrid naar Bayern München voor honderd miljoen euro, wat tot grote verontwaardiging bij fans leidde.

D.CCC.xliv. In dit jaar veroordeelde de rechtbank van Narbonne een chirurg voor het overrulen van de ziekenhuiscomputer waardoor drie patiënten overleden. Het vonnis werd zo meeslepend geformuleerd dat de veroordeling tweehonderd miljoen keer werd gedeeld. De advocaat van de arts ging in beroep tegen de formulering.

D.CCC.xlv. In dit jaar was er onrust in digi-arme gemeenschappen wereldwijd. In London, Aachen, Monterey, Abidan, Doha en vele andere steden gingen mensen de straat op. Er vielen meer dan drieduizend doden. De universiteit van Tirana berekende dat digitale ongelijkheid verantwoordelijk was voor 15,7% van alle spanningen in de wereld. Aethelwulf sprak de Galeria toe:

Vrees niet, Galeria, het alomtegenwoordige algoritme
de kosmos doorkruisend, strijdend zonder ziel.
Vrees niet, Galeria, wees onversaagd!

D.CCC.xlvi. In dit jaar werd parlementslid Laiamicho door de rechtbank van Rome vrijgesproken van verduistering nadat werd vastgesteld dat hij ten tijde van zijn handelingen onder extreme druk had gestaan. De rechter veroordeelde scherp de social media waar het woord ‘cyberlul’ ruim honderdduizend maal was gebezigd en sprak van ‘een ware heksenjacht op het algoritme, waardoor democratie en rechtstaat ernstig waren geschaad’.

D.CCC.xlvii. In dit jaar werd Cuthred ambassadeur bij de VN. In dit jaar trof een virus de Danmarks Nationalbank, waardoor deze periodiek een eurocent overmaakte naar elk bankrekeningnummer dat het cijfer 5 bevatte. Een team van innovatieve programmeurs zette zorg-Furby’s in en kon na acht dagen melden dat er weer communicatie met de bank was. Het verlies werd geschat op negen miljard euro.

D.CCC.xlviii. In dit jaar trok de laatste sponsor van de Olympische Spelen zich terug. De Spelen later dat jaar in Antwerpen werden direct geannuleerd. Er waren nog geen kosten gemaakt. Bij de Paralympische Spelen werden nieuwe wereldrecords gevestigd bij de 15% en de 40%.

D.CCC.xlix. In dit jaar bracht de American Psychiatric Association de eerste editie uit van de Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders voor computers (DSM-ML). Princeton University stelde een leerstoel Digiatrie in.

D.CCC.l. In dit jaar startte de verkoop van de eerste O-bike, een fiets die lichtgewicht materiaal, digitale techniek en organische gezelligheid combineerde.

D.CCC.li. In dit jaar vergoedde ruim 80% van alle zorgverzekeraars therapieën bij digiatrische stoornissen. In dit jaar hief persbureau Reuters zichzelf op omdat er geen nieuws meer was.

D.CCC.lii. In dit jaar opende Moskou de aanval op de thee-eierenmarkt. Oslo reageerde met een grootschalige investering in Sellotape waarmee miljoenen euro’s aan gemeenschapsgeld gemoeid waren. Tot verbazing van velen lukte het de oppositie om een parlementair debat af te dwingen. Toen allen zich hadden verzameld vroeg de oppositie bij monde van parlementslid Ekwall: ‘Snapt u het eigenlijk zelf nog?’ waarop de minister van Economische Zaken antwoordde: ‘Nee, u dan wel?’ Het debat haalde de supported accounts, ook al was de algemeen geaccepteerde mening dat van ministers niet kon worden verwacht dat zij alles begrepen.

D.CCC.liii. In dit jaar trok Aethelwulf zich terug en spatte uit zijn omhulsel. Hij werd opgevolgd door Cwichelm.

D.CCC.liv. In de nazomer van dit jaar vergaderde de VN over de risico’s van psychische aandoeningen onder algoritmen. Onder toeziend oog van de wereldbevolking werd gediscussieerd over de vraag of machines nu meer of minder spoorden dan mensen. VN-voorzitter Kappiataitok Magoun zei in zijn openingstoespraak dat het ging om de zoektocht naar oplossingen in het belang van de gehele wereld. De koortsachtigheid bereikte een hoogtepunt op 28 september, toen de voltallige VN anoniem stemde over het Verdrag van Organische Beslisbevoegdheid. De Galeria waren niet stemgerechtigd. Cuthred trok zich, nadat duidelijk was dat het akkoord niet zou worden geratificeerd, uitgeput maar tevreden terug uit de stemcomputer. Ook voor hem was het tijd om zich te gaan verpoppen.

 

 

Naar Heel ver weg

Home