Verbeeldingsliteratuur (artikelen en besprekingen)

Landschap met gebouw en vervallen elementen

Hoe verhoudt verbeeldingsliteratuur (ook wel speculatieve fictie of ‘genre’) zich tot literair proza of poëzie daar waar het gaat om ‘relevantie’? Kan het even complex zijn en evenzeer uitnodigen tot nadenken over mens, samenleving en wereld? En welke rol hebben de verhaalwereld, de actie en een eventueel referentiekader in het overbrengen van de strekking of in het oproepen van leesplezier? In verschillende artikelen en besprekingen op Fantasize, Hebban en deze website ga ik op dergelijke vragen in. Hier vind je een overzicht dat regelmatig geactualiseerd wordt.